בס"ד

במשפט אחד, חורץ לשון,

הבעתי את מר כאבי.

לא חשבתי ולו לרגע קט,

שיבוא האחד ,יבוא וירחיש את דמי.

 

קוצב ליבי אינו יוכל לשאת, את גודל פעימותיו.

ואילו פעימותיו שלו, כבר לא נשמעות.

אבד מי שגרם לליבי לרחוש,

וכלו הדמעות.