חופש, מה כבר רציתי חופש אני רוצה להרגיש פעם אחת את החופש האמיתי ולבחור את הרצונות שלי שלא יהיו משפעות משום דבר חופש זה יכול להיות פשוט נהדר רוצה לעשות מה שאני באמת מרגישה בפנים ללכת לפי הקצב שלי חופש שבו הרוח שלי תפרח ותצמח והנפש תיהיה גאה ושמחה רוצה להיות חופשיה מכל המגבלות שהמצאתי לעצמי רוצה להיות לאחת חופשיייה ובלי כל חובה