בגעוש הים, ברתוח הדם, בין צליפות רוח לשריקות רועה, צלולה כמים זכים עולה ופורחת קריאת האהבה