היי את חמד אהבים בעולם חולף כשלנו עולם הנע מספק למשנהו מרגע לרעהו רציתי לך לומר דבר נצח אמת שבלבבי רציתי לך לומר אוהב אך בעולם חולף כשלנו הנע מספק למשנהו הנצח יבוקש ולא יימצא ואת הרי זן אחר את חוטים קלושים יחברו בינינו קלושים מקוריו של עכביש מצוי תבוא הרוח ואף אותם תישא לסחוף אותך לחופי מרחק להותיר אותי מוקף ים בדידות