ראי נא והביטי צהר קרעת בליבי הנני ואגניב מבט לראות באורך הזורח מאיר עולם צובעו בשלל צבעי קשת לו ידעת כאב אהבתך לו הבנת עד היכן באו דברים אך מה אומר לך הנה זה פתאום הופעת עמדת לפניי בשפע פשטותך בהדר הליכותיך ואני כבר איני לי אחר הייתי כי בך פגשתי