יום אחד לא סגריר לא בהיר חשך האור לא האיר במסווה האפילה בחסות הדממה קול שתיקה אינסופית רגיעה מתארכת ליטוף גשם קל ספתה הרווה הצמאה לא הייתה עוד