הרחק מעבר לימים מעבר לענן מלוא העין לא תשיג במקום בו תניח השמש ראשה לעת ערב שוכנת אהבתי לימים תקום ממקום מרבצה לבוא בינינו אנשי תמותה כלים להאדיר ליבנו בעליצות למלא חלל קרבנו בזוך פניה להאיר עולם חשוך בחיוך שפתיה אך לעולם לא תשכון די לא די לשבוע נגינת קולה לא די לשזוף דמות פניה אהובה לי מעבר לימים מקום לא עבר בו אדם חיצי אהבתה כלענה מרים באים בלב ודם ממצים קשה אהבתה משא אלפי גמלים מי יתן, לא עוד אראנה לא עוד אדאב