באצבעותיי אלה ומבטי השלוח אעשה ככל האפשר למען אהבתי למען חירותי למענך הניצבת שם כפרח שושן צחור ברה כאור, תבער אהבתי מלפיד נשמתי תלהט אהבתי כלהט המבט העורג לפתחך אל גנך אל אהבתך ובאצבעותיי אלה אבחר את הדף אכתוב לך השיר