נוגעת,

לא נוגעת,

מרחפת

ליד הסובבים.

צלילים עוטפים,

מרוממים

עוד...

 

חסרת

משקל גוף,

נעה לפי

מקצב,

מתחמק.

עוד רגע,

פורחת...

 

דממה.