בס"ד אני מרימה את פניי לשמיים כמחפשת דבר מה, מנסה להבין את העולם הזה ולחשוב עכשיו איפה אתה אני מרימה את פניי לשמיים-ומיד מורידה כי אני יודעת שאני כנראה לא יקבל תשובה...