היא- מדברת בלחש, כמעט ולא שומעים, מלטפת אותנו עם מילותיה, עם קולה הרך. עם מבט חודר, ולעיתים מעורפל, נכנסת עמוק עמוק לתוך הנשמה. ואני- עומדת בצד מביטה וכ"כ כ"כ רוצה רק לרגע להתחלף להיות כמוה להיות אהובה.