הכותב הוא יהודי מרוסיה העונה לשם: מושיב לב טולסטוי מה זה יהודי איזה מן אדם מיוחד הוא זה שכל העמים העליבוהו, שכל שליטי עולם רמסוהו, רדפוהו, דיכאוהו, גורשוהו, שרפוהו והטביעו אותו ואילו הוא על אפם וחמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. יהודי הוא אדם שמדכאיוו ורודפיו הציעו לו הכל ובלבד שיתכחש לדתו אך לא הצליחו. יהודי הוא סמל הנצח, הוא שלא יכלו להשמידו לא אש ולא חרב האינקוזציה, לא טבח ולא עינויים הצליחו להכחידו. הוא אשר בישר ראשון את דבר ה' על הנבואה, הוא אשר זמן רב כל כך שמר עליה ומסרה לאנושות כולה- עם כזה אינו יכול להעלם. יהודי הוא נצחי. הוא התגשמות הנצח!!! את הציטוט מצאתי במקרה, אחרי הפיגוע הנורא שהיה ביום שבת האחרון בחיפה. אחרי ציטוט זה אין לי יותר מה להוסיף!