העולם נסתו לו בהדרגה לקראת המדרגה אוויר משנה אווירה כמקווה טהרה קור מקפיא עצמות ומעורר עצמיות חודר אל העור נארג אל האור יום הרת העולם משפט כל ישות קרב ומקרב והסתיו כה טהור.