אני בודדה בים של אנשים אני בודדה בתוך המונים אני בודדה כשאתה לא איתי וגם כשאתה לצידי. אני אבודה בתוך ההמון הולכת לי מוכת תימהון שואלת את עצמי היכן טעיתי ומה מאד על כך תהיתי האם תמצא הדרך הנכונה האם תהיה לי אי פעם התשובה ?