ובחצות - העמק מכושף הקרחונים צופים במבושיו. בסקוגאפוס אמר לי איש זקן: כשהנהר גואה - אל תסתכן מחר שוב אחצה את הנהר אל הפסגות דמויות המֲצנפות שיימחלו על עברן המפואר בכדי לצאת במחול-המכשפות שלושה ימים ברגל עד לכאן ועוד שלושה לַלָבָה הנכספת. הזמן -אמר האיש המזוקן- עומד. רק התמימות חולפת.