הוקמה ועדת חקירה ה"בום" נישא באוויר האם זה ארוע? או סתם פיגוע? בלון של גז? או משלוח של "ישראגז"? ה"בום" או ה"אוסלו". שניהם בצד... המטרה נעלמה- היתה ואיננה נמאס מהמצב- נסו בונצאולה בינתיים יש בעיה.... מה קרה? הוקמה ועדת-חקירה לא יודע מה לעשות? לקצץ? להוסיף? או סתם להסניף? לשבות רעב? או לגרד בגב? לצעוד לכנסת? לגלוש ברשת? נותק החשמל נגמרו המים אין היום תחזרו מחרתיים. תזעיק משטרה הוקמה ועדת חקירה. התקציב מסכן לא אוכל, לא ישן מסתובב בין משרדים משגע שרים קיצוצים מכאיבים הקופה ריקה. הבנק נסגר לא נשאר מזומן! המניות צנחו. המשקיעם בכו. המדד עלה סיפור מההפטרה הוקמה ועדת חקירה הסקרים מראים: "התלמידים דפוקים!" המורים צועקים: "הספרים ישנים!" ההורים בוכים: "המבחנים קשים!" התלמידים צוחקים: " יש "המורדים".... הוקמה ועדת חקירה....