ואני מסתובב לי תמוה - מהלך בין אנשים ורגשות מביט בחלון ראווה שצבוע - מבפנים מביטות בי פנים אדישות ואוסף הוא את שבריו עד לשד עצמותיו מביט הוא בחבריו תר אחר עיניו אני הוא והוא אני - מתבלבל בזהות של עצמי