"מצווה גדולה להיות בשמחה"- למה מצווה צריכה להיות כל כך קשה? רבי נחמן אמר- 'השמחה זה העיקר', הוא גם אמר משהו כזה עם גשר צר.. אני עומד שם באמצע מיטלטל מצד לצד מביט למטה- אתה נראה מכאן כמו גמד אל תרד מהגשר- למרות שהוא צר ההוא שם למטה- זה נבל! כן -אמרתי - ר' נחמן אמר 'לא לפחד כלל', ונפל ונחבל ונבל