גם אם לא אמטיר אותך – דייני, אם פתית צלמי יחיה בזכרונך – אודה לך מאוד בעודי נוצרת רגעים בתוך קופסת האהבה כדי לפרוץ אותה בבוא העת ולהטיח בפניך ראיות. גם אם לא ארעיד את עולמך – אשמח אם תיגע רוחי במיתרך ברגעים של עצב או דממה ואני – הסערות מזמן אינן שולטות עליי כי לב פרוץ מאכזבות למד להתענג על יופי השממה.