בהפוך על הפוך : בג"צ מציל את ההתנחלויות

בס"ד.

 

 מקובל לומר ובצדק כי פסיקת בג"צ ביחס לעוולת ההתנחלויות

 "מצילה אותנו לכאורה משפיטה בינלאומית בבית הדין הגבוהה בהג.

 על כל השלכותיה הלא נוחות ולא נעימות של פסיקה מעין זו. 

 אבל ברובד היותר מהותי הערכי והאמוני המזוקק

 פסיקת בג"צ למעשה מצילה אותנו מבית הדין דטרמנסטי וגבוהה עוד יותר

 אותו בית הדין היקומי המכונה גם בפי שלומי אמוני ישראל 

 "בית הדין של שמיים".

 הדברים ישמעו לכם אולי מיסטיים ויש אשר יפליגו

לומר גם הזויים משהו .

אך דווקא נאורות שפויה מחייבת לעיתים לתת צ'אנס לכל ווריציה

ואפשרות של אמת הגם שזו נראית לעתים איזוטרית 

 גם לאותה  האמת שנראית בעין האנושית שלנו מפורכת

ואפילו לא ריאלית .

 עובדה מוכחת היא שכבר לפחות פעמיים ההתנחלויות התפנו , גורשו ונהרסו

 [ימית וגוש קטיף]

 הדבר עם כל הכבוד איננו תוצאה של מעשי אדם ובטח לא תוצאה של פסיקת בג"צ

 זה תוצאה של השגחה צמודה וגבוהה יותר .

ביטוי מובהק למשפט שמיים.

שזה גם אופייה המיוחד  של זו הגאולה

כגאולת קץ גלובלית .

 שמשפט שמיים נחלץ להגיב אומנם בהעלם

על כל עוולה בעצם ירושת הארץ

 אם כן במילים פשוטות רוצה לומר כי התנחלות הנגועה בעושק ובגזל

מימלא בדין שמיים אין לה תוחלת וגורלה יהא כגורל ימית וגוש קטיף 

 הכרטיס האדום שמוציא מדי פעם בג"צ הוא רמזור אדום של חסד.

שבמהותו בא למעשה למנוע  חורבן  איסטרטגי גדול ומשמעותי יותר בהתנחלויות.

 מה שייהרס היום בצו בג"צ הוא בסופו של חשבון מזוקק מציל ישובים שלמים.

 כי דין שמיים בגלל היקפו המוחלט.

החרב המונפת שבו הינה על כל העיוותים גם כאלה שאינם גלויים וידועים לנו

 כך שמידת הפיעון השממי עולה עשרת מונים.

 כך היה בפינוי ימית ובנותיה וכך היה בהתנתקות מגוש קטיף ואגפיו

  הנה כי כן מה שלא ייהרס היום בצו בג"צ

 מזמין הרס נורא וגדול יותר בצו שמיים.

 כל התובנה  האמורה הנראית וודאי על פניה מוזרה משהו.

 אך היא מעוגנת שחור על גבי לבן בפרשת השבוע

 פרשת וירא שם מתלה התורה את הזכות לירושת הארץ

באחיזה המוחלטת של "צדקה ומשפט".

בגאולה זו שהיא כאמור גלובלית ואחרונה

רק מהלכים של צדק ומשפט יכריעו את הכף

  ולא רק בתורה כתורת אמת אלא לימים ישוב ויחזור על כך גם הנביא.

 באומרו  : "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה .

 הנה כי כן כך אומרת התורה :

    "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו"