מזכרת     ( מתוך שירים לאמא 2014)

 

שתי דמעות שלך תליתי לייבוש

אחר כך אגהץ ואשים בארון

למשמרת

כזה אני

שומר בבואות של חיים

כמו היו הן

נבט ילדות

בהיווצרה.