תפילה ונגינה

פורסם:  
על ידי משה אהרון
יש תפילה ויש רינה ותפילה
שהתפילה יש ולעתים "תפלה" היא .
והיא נטולת חיים משל עצמה.
משל מכונית מקרטעת המתקשה להתניע . 
ונמצא שהתפילה כאמור אף אינה מגעת
לכלל תכליתה : להתקרב כה קרוב לשכינה
עד כי :
"מפילים תחינה"
. .
והנה הנגינה שקרויה גם "רינה" 
פועלת היא כרוח חיים לה לתפילה
לעורר מחוזותיה העמוקים של הנשמה.
שרק מתוך תהומותיה של הנשמה
נדלית ועולה לה לבסוף אותה התחינה.
לשמש לה לתפילה ככנפיים לנסוק מעלה מעלה
עד לאותה התחנה : לשמיים
ועד כסא הכבוד