עת
לפנות ערב
רואה אני מלאך תלוש כנפיים
איבריו מרוסקים ממעוף שכשל
והילה של דם סביב פניו
ואעבור עליו ואומר לו: בדמיך חיה בדמיך חיה