עשר מעלות לו למדבר...

לפיכך ניתנה בו תורה

 שהוא הוא המקום הראוי להם לכל הדיבורים המכוננים שבעולם להשמע על ידי אלוקים ואדם דיבורים צלולים וזכים והנשמעים כהד מסוף העולם ועד סופו

 שהוא הוא המקום הראוי להם לבני אדם להתחיל משהו חדש שוויוני להתחיל את חיבורם ברגל ימין לכלל קהילה אחת ומאוחדת

 שהוא הוא המקום בבחינת מסד ראוי לבנינה של כל ארץ נושבת.

שאי אפשר היה לבנות ארץ חדשה בחיבור ישיר שבין ארץ נושבת כמצרים לארץ נושבת כארץ כנען...

 והתורה ניתנה דווקא בו במדבר

משום שגם היא גם עצמה, במידה רבה,בבחינת מדבר בלום הממתין תדיר לגילויו האין סופי

 לכל אותם גילויים מופלאים הטמונים במכמניו.

 היא גם כחומר היולי המבקש את בינינו כל פעם מחדש וללא הפסק כאספקלריא של כל עת וזמן .שידברו בה תמיד כאן ועכשיו מלשון מדבר נופת צופים של "מתנה"

 ולא יפסיקו לברוא ממנה עולמות ואך בדיבור משכנע של "מאמרות"

 [הוא ברא במאמרות ואנו בדיבורים] .

 תורה כמדבר שאין לה, אך ארץ ושמיים והמשוועת לאדם אשר בתווך .

לאדם באשר הוא אדם ,שיחבר בה ובאמצעותה בין ארץ ושמים

תורה ניתנה דווקא במדבר: שלא תהא גם מזוהה עם שום תבנית נוף.

עם שום מקום שכבר בנוי ,שכבר עוצב וגובש

 אלא בה טמונים ה"לבנים "שכל הדורות ,לשנות ממנה שוב ושוב על מנת לעצבה שוב .לבנות ממנה עולם חדש ונאור ההולם אלוהים ואדם.

 וכמדומה זהו גם סודה של גאולה

 

. "במספר שמות" ..

אמר להם הקב"ה

כשם שאני אחד ואין סוף, כך אתם תהיו כ"אחד" ובלי מספר

שהספירה של בני האדם בכלל,ענין היא אך לבוראם יוצרם ואין רשות לשום אדם לסופרם

 [גם משום שבכל רגע נתון יכול להתממש גזר דין של מיתה]

 אם כן , כעיקרון,אי אפשר לו לאדם לספור אדם ככזה

 לא כן כשמדובר ב"שמות" .

השמות שאנו מעניקים לעצמינו הינם פרי רוחינו. יצירה שלנו הערך המוסף שאנו מבקשים לעטוף את עצמינו

בבחינת " אשרברא לעשות"

 אז אם כבר ניתנה הוראה ספציפית לספור אז רק ב"שמות".

 ובכל זאת בהוראת שמיים נפקדו בני ישראל במדבר וכל כך למה.

 אלא שביקשה תורה ללמדינו כי בכל פרוייקט בניית המשכן לא מת אף אדם לבד מנדב ואביהוא.[המקד הקטן של אהרון בהמשך מדגיש זאת ולא בכדי]

 שהרי תחילה נפקדו במחצית השקל על מנת שיזכו כולם לכפרה . יתחילו כאילו מדף חדש וכך כל תהליך בניית המשכן לא מת אף אחד .

ועתה בפרשתינו ביקשה התורה שניווכח כי אכן כן מפקד ראשון לפני.והמפקד זה שאחרי ,הניבו בדיוק אותה התוצאה של מספר.

 לאמור אף אחד לא מת ! !

כי בניית מקדש אסור לה שתהא כרוכה חלילה בשפיכות דמים.

 וכך גם כיום, צריך המון אורך רוח. לא להסחף על ידי רבנים משיחיים המדרבנים בחוסר אחריות את הציבור לרצות מקדש לא רק בלב.......

 והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת , אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים