בס"ד

 

ערבה, ערבה ערבה

 על מה זה תוכי סרה

 וגורלך נגזר לחביטה בהושענא רבה

 שמא אין את ארץ זרועה

 או ערבה את לעם פתי שוגה

 ויד המשפט השיגתך בין הזמנים השמחים 

  ויודע אני בך, שיש בך גם אמת אחרת

  שבפשטותך את היא מטבע החיים

 סוד האושר עלי אדמות

  שבעלעליך חוברים גוונים של כסך וירוק

 ואנו חובטים בך לשמחתינו כל השנה

 אך בבטן הרכה להשחית - הכסף

 לתפארת הצד הירוק

 לאחריתך כעריבה ,

{צירה תחת הריש