שלחתי ידִי, לשיחה עם ידֶך. אני מזדהה, מבין, אמרתי. הבאת ידֶך, לשיחה עם ידִי.. הרגשת שהבנתי. תודה, אמרת. ושום קול אינו נשמע באוויר.