כבר נואשנו מהשגת ההזווגה /
לגבר יש באג, לאשה יש באגה /
היא מנוגה והוא הגיע ממאדים /
כל אחד בעיני עצמו פרי מגדים /
ברם, לא מצא הגם שאולי יגע /

(13.11.2010)