היום חוגגים שמחת התורה /

אצלי אין שורה שמחת התור /

שהרי היון, הצוצל, התורה /

טורדים המנוחה ואין מסתור /

ומאימת ההמיות אין פטור /

 

(7.10.2009)