בס"ד

מילים לפעמים לא יכולות להביע, את מה שמתרחש כך, עמוק בלב. גם התחושות לא. כי אתה יקר, ובנתיים אני מרגישה, שאתה אפילו לא מכיר, בערך עצמך, וחבל. כי יש לנו הרבה מה לתת, לאחרים. ואנחנו מפחדים, לתת. ולא מכירים, בערך הטוב, של עצמנו. והגיע הזמן, עניים ירוקות. שתכיר בערך הטוב, של עצמך. כי אתה בן- אדם טוב, מקסים, ושובה, לב. שיכול, לתת, גם לחברה, סביבך. אז אנא, הקשב לי. אתה לא פחות, מאחרים. עניים- ירוקות, אתה נשמה ,כמו כל האחרים. שיכולה, הרבה לתת