בס"ד

להביט לירוק, לשדה החמניות. לחשוב על העניים- הירוקות שהסתכלו בי, אתמול. ולהרגיש אותם, את כל עוצמתם. כל יום, כל שעה, יום, וליל, דקה, דקה. שעה, שעה. כי אהבה, כזאת. לא היתה, לי. עם כל הרגש, שבה. עם עוצמות, אדירות. ודי, מפחידות. כמו קרוסלה, בלונה- פרק. שאת לא יודעת, לאן, היא, תוביל. אבל מקווה, רק לדברים טובים. רק לדברים, טובים