במסדרונות השכחה

מצאתי מרפא

לנפשי הכלואה בגוף

המבקש לו נוחם

בזרועות הנדמה

בסבך האולי

בגבולות המתאפשר הזמני