כשתראני

ילדה תקרא לי

ואדע

כי אתה הוא

שביקשתי לי

לימים שכבר באו.