עוד לפני ששאלתי את רצוני לרצונו

קשרתי את שמך בשמי שלי

במרחב של אבנים שוחקות

והוספתי לנו שנים

ציירתי קירבה

שירטטתי שקט

ודלת פתוחה

לרצונך