.שוב אנחנו פה

.אני לבד

.אתה שם

זרה לעצמי בעינייך

כואבת שתפתח

ואין קול

ויש עונה

,ללא מילים

.ברחמים