בס"ד.

 

  פרשת השבוע , פרשת תרומה , פותחת  בפתיח שהוא כפול לכאורה  ומתבקשות ממנו מספר שאלות.

 כשהכתוב אומר :

 "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"

  דגש על כלל ישראל ודגש "לי", וסתם "תרומה" [ביטוי ניטראלי], שבהמשך הכתוב, כפי שנווכח מיד, גם מפרט אותה כתרומה חומרית בלבד

 מדוע אם כן, במקום להמשיך בפסוק הבא לאמור :

 "ו"זאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף...." .

 שב הכתוב  וחזר אומנם  באופן שונה על אותו הרעיון אם כי ביחיד והפעם במקום "לי תרומה"  מצאנו את הביטוי היותר אינטימי

 : "תרומתי".

   אלא, שדווקא בענין התרומות לקודש, ביקש אלוקי הרוחות לכל בשר,  להעמיד את העיקר מעל לטפל .

 "את תרומתי"

 לפני

 "לי תרומה"

 הקב"ה, לא זקוק לתרומה.

לעומת זאת, הקב"ה מייחל לווריציה האחרת :

ל"תרומתי".

 לרוממות שמו עלי אדמות .

 ומתי הקב"ה שמו מתרומם עלי אדמות

 כאשר כל "איש מישראל,:

 "ידבנו ליבו".

 ואין לך תרומת הלב ונדיבותו,

אלא דווקא איש כלפי איש .

 זה גם, הערך המוסף, במובן הנוסף הבא: ,

 שבין:

 "תרומה" ל"תרומתי".

 אל תתורו אחר: "מה" להביא לקב"ה´´ .

 תתורו אחרי : "מתי", לעזור לזולת .

 ה"מתי,

 העיתוי, של להחלץ לנדבת איש באחיו ממש, הוא חשוב ודומיננטי יותר:

 מה"מה" להביא לקודש

 וכאילו להסיר כל ספק.

 התורה, בהמשך, יותר ממבקשת מאתנו, להדרש להיקש הבא  ולהפיק ממנו את המסר הערכי המתבקש.

 כשהוא אומר לכתחילה :

 "ויקחו לי תרומה.

 וכפי שנוכחנו לעיל מדובר אך, בתרומה חומרית.

 והנה כשאך סיים הכתוב לפרט את אותה התרומה החומרית.

 שב ושכלל את אמירתו, לכלל רוחניות צרופה:

   "ועשו לי מקדש".

 במקום:

 "ויקחו"- "ועשו".

   לי- נשאר- לי

  במקום:

" תרומה" - "מקדש .

 הנה כי כן , רק בגלל הערך הרוחני המוסף : עשיה קולקטיבית  בערך של :

 "מקדש"

 "ושכנתי בתוכם

 

     משה אהרון