מזל טוב, אדם!

את יום ההולדת שלך

אחגוג עם שאר בני האדם

קופצת ממחשבה למחשבה

מאחלת לפגוש בעת

את חוה