"לא שומרת"

אמרת

לא יודעת איך"

"לא טובה בזה

ואני רק חושבת

הנה אבן הפינה

אבן ראשונה.