שוב של"פ.
שוב שתיקה.
שוב שריקה שממלאת שמים,
ששואלת שאלות גדולות.
שוב,
שוב שתיקה