פּֽרס נוֹבֶל

הפרחים הכמושים שבאגרטל האצטקי

מזכירים לי את הזמן שחלף

מאז בריאת החיים.

אם אתמיד, הם יהוו

קו

  ועוד קו

           ועוד קו

על קיר הצינוק –

אשליה של ניבוי הזמן שנותר.

לפעמים האשליה היא כל מה שיש לך.