בס"ד.

 

  על כל תאוותיי

 תונף המאכלת

  לבד מאחת

   המשוררת

 לחבוק בך

  את עיני התכלת

  על מצחך להדביק

  נשיקה מצלצלת

  לאחוז בעט ברזל

  לחרוט בציפורן השמיר

  לחדש על מצבתיך

 "התכתובת

    כי יש 

וגם ל"נבו

   תוחלת

  ממנו נולד נביא

     לחלד