אחרי

והגוף בכתר מלכות

הכלי לא מסוגל

להכיל את היין

רק את נשארת

שלווה

 

בכובע מלכות

ואני אשתך, נסתר מפנייך

ובחי

רה

 

לא נשאתי אותך לחינם

 

***

 

ואני אוהב אותך

מקבלת

יכולה להופיע שכינה

גם כשאני מרגיש

כמו כוס

שתויה. אך את לא

שתויה

את האבן

השתיה

ממנה יינק העולם

ולא תחסר

ממנה יישק

 

***

ואחרי

בזויות חדות

העין ונראה

ואף יותר

 

אשתי עומדת

לבקש על נפשי

להחלץ

בעזות, בחושך

אנחנו עוברים על דת

רק כדי לחשוף

שעלינו