התחלה

חדשה

נקיה

יפה

שלווה

מחפה

על עבר

שחור

על ימים

של כפור

על דיו

ודם

ואש

ותמרות עשן

 

אהבתי

ונשברתי

קיוותי

ניסיתי

ללמד

זכות

עליו

אך אין

מוצא

אין דרך

חזרה

 

מילים

לתאר לא יוכלו

כמה אהבתי

וכמה סבלתי

כמה רציתי

שנישאר, נאהב

ואתה

בידיך

בכוחך

הרסת

את הבית

שרק נבנה