בס"ד

 

בחוף ימים

שם נושבת רוחי

מחפשת תנחומים

את אהבת נפשי

 

דממה משתררת

ואת מסתכלת

נאקת הימים משתתקת

יצירה נחשפת

 

יופייך מטביע לבי

מאיר יומי

הישארי כאן הישארי

 

אני הוא הקורא לך

יום וליל

לך תהא תפילתי

הישארי כאן לצדי

אהובתי

 

תמיד אהבתיך

כמו חורש צמא מים

כמו פרח מבקש קרן שמש

אהבת איש ואישה אהבתיך

 

תורתנו הקדושה