בס"ד

 

ממעמקים קראתיך, ה'

שמעת קולי,

דמעתי גילה.

 

שתיקה

מרעימה את ליבי

קירבה

אומרת נפשי

שמחה

 

שמחה מדמעת

על קודש ויראה

תקווה חדשה

דרך ה'

באהבה

 

באהבה ובאמונה

באמונה ובמלחמה

בניצחון וכבישה

בשלטון

התורה

 

ממעמקים קראתיך, ה'

ותענני,

ממרומיך.