מדוע עצב ניסך בפניך

ילדי האהוב

ודמעה מתנוצצת בעיניך

 

מדוע ראית שקיעה נובלת

ילדי האהוב

במקום זריחה מלבבת

 

מדוע תלך ולא תשוב

ילדי האהוב

 

אל נא

ילדי האהוב

תבקש הסברים

 

אל נא

ילדי האהוב

תיחבא במסתרים

 

מדוע תלך ולא תשוב

ילדי האהוב

 

מאפלים מתבהרים

ילדי האהוב

צירים מיצרים

 

צערך הוא צערי

ילדי האהוב

בך נפחתי נשמתי

 

מדוע תלך ולא תשוב

ילדי האהוב

 

ילדי האהוב