בס"ד

 

פרה אדומה

ללא עול

מקריבה עצמה

נשרפת בקדושה

חיה.

 

ארי א-ל

שוכן באינסוף

מקיים אמריו

נשלח בצו

שלם.

 

חי מדבר

כבול בגוף

עובד אלוקים

שואף למרומים

עמל.