רועדת מקור

מתחילה לדמיין

שוטרים, מחבלים

רוצחים

בניינים גבוהים

מגדל העיר

רצף שמות

הודעות אחרונות

מכתבי פרידה

צוואות

לוויות

גופות

מרוחות על האדמה

שואה אנושית

בתוך ראשי

במעמקי הזיכרון