בשעת פנותך, בלילה

רציתי רק שתדע, שתזכור

שגם אני פניתי, בלב

שגם אני ביקשתי, ניסיתי

שגם אני רציתי שדי

שגם אני פחדתי

בהסכם, בברית שתיקה שלא נאמרה

פנינו כבר עכשיו

אולי פשוט היה כדאי

שנפגש בזמן אחר.