הידיד האמיתי היחיד שתוכל לקנות בכסף הוא כלב.
אני לא רוצה את המתנות שלכם.
אני לא רוצה את החיבוקים המלאכותיים שלכם.
אני לא רוצה את האוכל שלכם.
אני לא רוצה את העצות שלכם.
אני רק רוצה שלא תקחו ממני את הדבר היקר מכל. את האפשרות לחלום