צבעי צבעים מול ליל הרוח

בית גן  עטור שושנים,

היא ובנה כמו חץ שלוח

מעלה מעלה אל העננים.

 

תנוע הרוח, ינוח הרך

שם שם בחדר הקט

היא עוד תשיר לו, תשיר כך.

אט אט יעצום עיניו

אט אט שלב שלב,

 

ינוע החדר במעגלים

יחוש אך איוושת עלעלים

אמו תלטף פניו

יאחוז בלון אדום חלום

  ומיד יפרוש כנפיו.

 

אי שם קורא ירח

בוא אליי חלום פורח